Ungeværk - en samlet projektportefølje

Formålet med den samlede projektportefølje er dels at understøtte lokal vejledningsfaglig praksis og metodeudvikling i landets kommuner, dels at styrke det tværgående samarbejde mellem de kommunale ungeindsatser og øvrige ungeaktører.
Vi tilstræber synergi af ressourcer og viden. Alle resultater og produkter er af generisk karakter og stilles frit til rådighed for videre lokal udvikling og implementering, se værktøjskassen nedenfor.

VÆRKTØJSKASSE

NYHEDER FRA PROJEKTERNE

Loading RSS Feed

PROJEKTERNE