Den bagvedliggende proces

Kvalitetskriterierne blev udviklet i løbet af Unge med kant Hovedstaden, baseret på erfaringer i projektets 8 partnerkommuner.

Tidslinje og aktiviteter

I efterårets 2020 gennemførte den overordnede projektledelse, Regina Lamscheck-Nielsen og Pia Vigh, bilaterale interviews (personligt eller virtuelt), baseret på et struktureret kvalitativt spørgeskema.

Lamscheck-Nielsen og Vigh (2020)

De indsamlede data fra de godkendte interviewnoter blev kodet, grupperet og kategoriseret. Derved opstod 7 tematikker og i tillæg en opsamling på udefrakommende problematikker.

Hvor muligt, blev de 7 tematikker visualiseret som akser eller grafer.

Ved at holde rådataene op imod tematikkerne, viste det sig, at nogle tematikker blev retningsvisende og dermed normative: “Hvad virker bedst på de unge? Hvor er effekten størst? Hvilke fordele eller ulemper har yderpunkterne på akserne?” Andre tematikker blev ´afbalanceret´, med neutrale holdninger til yderpunkterne og dermed altså valgfrie.

Slutteligt blev de 8 kommuners statements placeret i graferne/på akserne og uddybet med citater.

De samlede konklusioner blev fremlagt til verificering i et længerevarende møde. Projektlederne godkendte både fremgangsmåden og konklusionerne, samt responderede positivt på den videre anvendelighed af de 7 kvalitetskriterier.

Det her er meget anvendeligt. Vi vil helt sikkert kigge på det, når vi planlægger og evaluerer den videre udvikling af vores kædeansvar.

Lokalt projektleder, Unge med kant Hovedstaden