Danne relationer

Håndtere data

Omsætte bekendtgørelser

Samarbejde på tværs af afdelinger og med forældre

Afklare og afbalancere de proffesionelles tilgang til de unge

Co-designe og koordinere individuelle forløb i kædeansvaret, inddrage de unge i meddesign, organisere didaktisk

Vejlede målgrupperelevant med individuelt fokus, fremme og sikre ungeprogression

Opsøge unge, målgruppevurdere, afklare ungeprofiler

Beherske metoder til dokumentation, formidling og it

Forstå målgruppen, udvise empati