Beherske metoder til evalueringer og kvalitetssikring

Forstå egen rolle i forhold til andres roller

Følge de professionsetiske standarder

Professionsuddannet, målgrupperelevant efteruddannet

Relatere til lovgivning, datahåndtering og økonomi

Reflektere over egen rolle

Kende systemt, de unge og deres behov

Kende metoder for tværprofessionelt samarbejde

Kende målgrupperelevante metoder inden for bl.a vejledning pædagogik, socialfaglighed

Respektere målgruppen