Afdækning af ressourcer

Afdækning af ressourcer dækker over kendskab til og overblik over aktører, aktiviteter, tilbud og samarbejdsflader i kommunalt regi, i andre sektorer og i civilsamfundet. Det skal være muligt at vælge de rette aktiviteter på det rette tidspunkt sammen med den unge.

  • Hvordan afdækker I de (lokale) ressourcer til de individuelle ungeforløb? Findes ressourcerne i kommunalt regi, i erhvervsuddannelserne eller andre uddannelser, hos familien eller i vennekredsen, på fritidssektoren eller i civilsamfundet i øvrigt? Hvem kan I inddrage hvordan og under hvilke konditioner, herunder timing og økonomi? Hvordan er de enkelte ressourcer tilgængelige?
  • Hvem kan bidrage med hvad i forhold til de unge? Hvilke begrænsninger findes, fx forud givne rammer? Hvordan kan erhvervsuddannelserne understøtte at de unge kan opnå deres delmål, både hvad angår de faglige, personlige og sociale kompetencer?
  • Hvordan opnår I meddesign hos de unge i forhold til de andre aktører?