Afklaring af tilgange

Afklaring af tilgange hos de fagprofessionelle til arbejdet med deres unge er forudsætning for et vellykket kædeansvar for de enkelte unges progression. Det indebærer også en gensidig forståelse af hinandens tilgange. Skabelsen af et fælles sprog er et fundament for det tværprofessionelle samarbejde.

  • Hvordan opnås en fælles forståelse for det fælles mål?
  • Hvordan opnår de fagprofessionelle en gensidig forståelse af hinandens tilgange, herunder ungesyn og hvordan der kan arbejdes med delmål for den unge?
  • Med hvilken timing skal afklaringen foregå, således at de enkelte ungeforløb kan få en god start?
  • Hvordan skaber de fagprofessionelle et fælles sprog som fundament for det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde? Hvordan sikres at alle får adgang til væsentlig information?

Eksempel: Hotel- og Restaurantskolen, Valby

Hotel- og Restaurantskolen samarbejder med de “Kommunale Ungeindsatser” (KUI) i flere kommuner om de udsatte unge på deres vej. Det indebærer at afklare forskellige tilgange til de unge og at slå bro over dem for at lette de unges overgange til og igennem en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Andersen, O. D. (2021). Helhedsorientering – et vigtigt didaktisk princip. Emu.dk.

Anne Görlich og Mette Pless (2018). Et skridt ad gangen. Udsatte unge på vej mod uddannelse og arbejde. Center for Ungdomsforskning.

Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Liv Graversen (red.) (2019). Ny udsathed i ungdomslivet. Hans Reitzels forlag.

Birgitte Ravn Olesen og Helle Merete Nordentoft (2020). Forbudte følelser i facilitering. Akademisk forlag.

Kristina Mariager-Anderson, Susanne Gottlieb, Bjarne Wahlgren og Vibe Aarkrog (2020). At blive på sporet: nye perspektiver og bæredygtige løsninger på uddannelsesfrafald for unge voksne. Aarhus Universitet.

Larsen, N. B., Brodersen, A., & Bjerre, C. 2015. Udsatte unge på erhvervsuddannelserne – imellem inklusion, marginalisering og fragmentering? Professionshøjskolen Metropol.

Noemi Katznelson og Anne Görlich (2017). Hvordan skaber man motivation for uddannelse blandt udsatte unge. Center for Ungdomsforskning.

Noemi Katznelson, Niels Ulrik Sørensen og Knud Illeris (2020). Unges motivation og læring. Hans Reitzels forlag.

Svejgaard, K. L., & Lund, A. (2015). Veje til mere chancelighed i uddannelse. Professionshøjskolen Metropol.