Delmål og aktiviteter

Det overordnede mål brydes ned i håndterbare og synlige delmål i et samarbejde mellem fagprofessionelle (kontaktperson+) og den unge. Delmålene bliver understøttet af udvalgte aktiviteter, som kan begrundes i forhold til delmål og mål.

  • Hvordan opnår I som fagprofessionelle på tværs i kædeansvaret, at såvel delmål som aktiviteter understøtter den unges progression?
  • Hvilke fælles udtryk og fagligt sprog anvender I for ungeaktiviteterne og for målene for den unges progression?
  • Hvordan sikre I, at de unges handlinger i forhold til delmålene knyttes til det overordnede mål?
  • Hvordan arbejder I med, at den unge erkender og oplever forbindelsen?