Delmål og aktiviteter

Det overordnede mål brydes ned i håndterbare og synlige delmål i et samarbejde mellem fagprofessionelle (kontaktperson+) og den unge. Delmålene bliver understøttet af udvalgte aktiviteter, som kan begrundes i forhold til delmål og mål.

  • Hvordan opnår I som fagprofessionelle på tværs i kædeansvaret, at delmål såvel som aktiviteter understøtter den unges progression?
  • Hvilke fælles udtryk og fagligt sprog anvender I for ungeaktiviteterne og for målene for den unges progression?
  • Hvordan sikre I, at de unges handlinger i forhold til delmålene knyttes til det overordnede mål?
  • Hvordan arbejder I med, at den unge erkender og oplever forbindelsen?

Eksempel: Ungecenter 2610 i Rødovre

UC2610 yder bl.a. særlig støtte til unge på 15-17 år, der indtil videre har haft en svær skolegang, ofte med op til flere skoleskift og måske perioder med skolevægring. Lærer Niels beretter om, hvilke delmål og aktiviteter han typisk arbejder med i forhold til de enkelte unge.