Den unges meddesign

Arbejdet med den unges progression udspringer af den unges egen involvering og engagement i de planer, mål og aktiviteter, som skal bringe de unge frem mod selvforsørgelse og det liv, de ønsker sig.

  • Hvordan understøtter I som fagprofessionelle, at den unge kan formulere, hvad den unge gerne vil?
  • Hvordan arbejder I helt konkret med at få den unge til at byde ind med ønsker og tanker, både fra starten af og løbende undervejs?
  • Hvordan afbalancerer I det, de unge skal, imod det de gerne vil?−Hvordan bliver de unges ressourcer synlige i meddesignet?
  • Hvordan får I de unges behov, mål og ønsker frem, på tværs i kædeansvaret?
  • Hvordan afbalancerer I de unges meddesign med det faglige ansvar for processen?