Den unges meddesign

Arbejdet med den unges progression udspringer af den unges egen involvering og engagement i de planer, mål og aktiviteter, som skal bringe de unge frem mod selvforsørgelse og det liv, de ønsker sig.

  • Hvordan understøtter I som fagprofessionelle, at den unge kan formulere, hvad den unge gerne vil?
  • Hvordan arbejder I helt konkret med at få den unge til at byde ind med ønsker og tanker, både fra starten af og løbende undervejs?
  • Hvordan afbalancerer I det, de unge skal, imod det de gerne vil?−Hvordan bliver de unges ressourcer synlige i meddesignet?
  • Hvordan får I de unges behov, mål og ønsker frem, på tværs i kædeansvaret?
  • Hvordan afbalancerer I de unges meddesign med det faglige ansvar for processen?

Eksempel: Ungecenter Ishøj Kommune

I Ishøj Kommunes Ungecenter har de fagprofessionelle et stort fokus på de unges meddesign af deres forløb. På individuelt ungeniveau udmønter det sig bl.a. i, at de unge får stor medindflydelse i processen for udarbejdelse af deres plan, på aktiviteterne i planen og aktiviteternes udformning i praksis.

De fagprofessionelle understøtter processerne og holder sig fx mere tilbage for at give plads til at de unge kan komme frem til egne erkendelser og formulere dem.

Læs mere

Peter de Jong og Insoo Kim Berg (2006). Løsningsfokuserede samtaler. Hans Reitzels forlag.

Charlotte Vange Løvstad (2018). Mennesker, inddragelse og problemer. Tidsskrift for Socialpædagogik, 21. årg.(1), 89-97.

William R. Miller & Stephen Rollnick (2014). Den motiverende samtale. 2. udgave. Hans Reitzels forlag.

R. Vance Peavy (2005). At skabe mening. Den sociodynamiske samtale. Schultz.

Inger-Lise Lund Petersen (2020). Eksistentiel vejledning. At skabe mening i skole, uddannelse og arbejdsliv. Dansk Psykologisk Forlag.

Praksis + Perspektiv 2.4. (2018). Opsøgende vejledning. Undervisningsministeriet.

Marianne Tolstrup (2021). Samskabende vejledning. Dansk Psykologisk Forlag.