Erhvervsparathed

Erhvervsparathed er de kompetencer og potentialer der skal til for at starte og holde fast i et job eller i praktik. Det gælder også, når en ung tænker på at starte på en erhvervsuddannelse eller er i gang med den.

I Unge med kant støtter vejledere, lærere og andre fagprofessionelle de unge i deres progression henimod erhvervsparathed.

Eksempel: Roskilde Tekniske Skole, afd. Vilvorde

Anlægsgartner og faglærer Mads arbejder til stor dels med udfordrede unge der er på vej til en erhvervsuddannelse eller er startet på den grønne linje på erhvervsskolen Vilvorde. Mads beretter, hvad det betyder konkret i hans undervisning at støtte de unge i deres udvikling af erhvervsparathed. Personlig, faglig og social mestring fremmes bl.a. ved at de unge skridt og skridt lærer at finde frem til praktiske løsninger for arbejdsopgaver i teams.

Mere om erhvervsparathed

Kriterierne for de forskellige faser i taksonomien for ungeprogression er gjort operationelle ved hjælp af indikatorer. Indikatorerne for den sidste fase på progressionsaksen – erhvervsparathed – er omsat til et interaktivt værktøj for selvevaluering i dialog med en professionel.

Værktøjet er afprøvet bredt i en lang række testforløb over flere iterationer med unge og fagprofessionelle i Danmark, Slovenien og Island. Resultaterne fra testforløbene er blevet analyseret og konkluderet på under forskningsledsagelse, mhp. at opdatere og justere værktøjet til brug for det givne formål.