Evalueringer

Kontinuerlig feedback på proces og mål, både fra den unge selv og de fagprofessionelle (kontaktperson+), har stor betydning for, at der finder en reel progression sted. Denne progression skal være synlig for den unge.

  • Hvordan inddrager I som fagprofessionelle den unge i evalueringerne?
  • Hvordan understøtter I, at progressionen bliver tydelig for den unge? Hvordan gør I evalueringskriterierne tydelige og forståelige for den unge?
  • Hvordan giver I den unge feedback undervejs i forløbet?−Hvordan organiserer I de unges selvevalueringer, og hvordan opnår I, at de unge forbinder sig til delmål og mål i ungeplanen?
  • Hvordan samler I op på de unges oplevelser med at arbejde med et (del)mål?
  • Hvordan opnår I enighed på tværs i kædeansvaret om evalueringskriterier for den unges progression?

Eksempel: Høje-Taastrup Kommune

I Høje-Taastrup Kommunes Ungecenter arbejder de fagprofessionelle systematisk med evalueringer af ungeforløbene. På individuelt ungeniveau inddrages de unge aktivt, og der benyttes metoden “Løft”, når mål og delmål evalueres sammen med den unge. På fagprofessionelt niveau anvendes “Taksonomien for ungeprogression”, og herigennem opnår vejlederne og ungeguiderne et overblik over den enkelte unges udvikling samt effekten af de metoder der er anvendt ift. den enkelte unge.

Læs mere

Rune Andreassen, m.fl. (2013). Feedback og vurdering for læring. Dafolo.

Hanne Kathrine Krogstrup (2020). Brugerinvolvering i evaluering og forskning – metoder og formål. Hans Reitzels forlag.