Evalueringer

Kontinuerlig feedback på proces og mål, både fra den unge selv og de fagprofessionelle (kontaktperson+), har stor betydning for, at der finder en reel progression sted. Denne progression skal være synlig for den unge.

  • Hvordan inddrager I som fagprofessionelle den unge i evalueringerne?
  • Hvordan understøtter I, at progressionen bliver tydelig for den unge? Hvordan gør I evalueringskriterierne tydelige og forståelige for den unge?
  • Hvordan giver I den unge feedback undervejs i forløbet?−Hvordan organiserer I de unges selvevalueringer, og hvordan opnår I, at de unge forbinder sig til delmål og mål i ungeplanen?
  • Hvordan samler I op på de unges oplevelser med at arbejde med et (del)mål?
  • Hvordan opnår I enighed på tværs i kædeansvaret om evalueringskriterier for den unges progression?