Fagprofessionelle roller

De fagprofessionelle i den kommunale ungeindsats og i de samarbejdende organisationer har forståelse for, at deres roller kan skifte undervejs i forløbet, afhængig af hvad der giver mening for den enkelte unge. Roller som vejledning, undervisning, mentorskab, og lignende, kan være integreret i forskellige fagprofessionelle sammenhænge og deres organisationer.

  • Hvilke fagprofessionelle roller kommer i spil ved de unges individuelle forløb?
  • Hvilke forskellige aspekter dækker de forskellige roller over, også set i lyset af den fagprofessionelles organisation?
  • Hvordan og hvor detaljeret beskriver I jeres opgaver og kompetencer, især mhp. de enkelte unge? Hvilke bemyndigelser har I?
  • Hvilke eventuelle mål for de enkelte unge er knyttet til jeres rolle i kraft af jeres organisatoriske tilhørsforhold?
  • Hvilke fagprofessionelle roller kan bidrage ved arbejdet med hvilke delmål hos de unge?
  • Har I et fælles sprog omkring de unge? Hvilke fagudtryk benytter I, og dækker de over det samme?
  • Kontaktpersonen i KUI har en særlig rolle. Har I afklaret kontaktpersonensprofil og kompetencer? Se evt. Kompetenceprofil for kontaktperson+.