Fagprofessionellle metoder

Arbejdet med den unge må basere sig på relevante og velvalgte metoder, der samlet set giver mening i forhold til den enkelte unges samlede situation, den enkelte unges plan, mål og delmål samt de tilgange, som udgør det fælles faglige fundament for de fagprofessionelle.

  • Hvilke metoder vælger I fra de forskellige fagområder, og hvorfor?Hvordan passer metoderne til den unges profil?
  • Hvordan sikrer I, at valget de unges aktiviteter er forankret i en fælles forståelse af opgaven og fælles forståelse af den unges mål?−Hvilket fælles sprog bruger I for indsatserne for og med de unge?
  • Hvordan understøtter I ligeværdighed imellem jer og imellem jer og de unge i jeres valg af metoder?
  • Hvordan understøtter jeres valg af metoder en anerkendende, positiv og ressourceorienteret tilgang til den unge?
  • Hvordan arbejder I med at ansvarliggøre de unge for aftaler, delmål og mål i processen?
  • Hvordan hjælper I de unge med at erkende og at anerkende, at de allerede har erfaringer med at træffe valg og med diverse fagligheder?
  • Hvordan hjælper I helt konkret de unge med at øve sig i at reflektere og opnå refleksionskompetencer?