Fagprofessionellle metoder

Arbejdet med den unge må basere sig på relevante og velvalgte metoder, der samlet set giver mening i forhold til den enkelte unges samlede situation, den enkelte unges plan, mål og delmål samt de tilgange, som udgør det fælles faglige fundament for de fagprofessionelle.

  • Hvilke metoder vælger I fra de forskellige fagområder, og hvorfor?Hvordan passer metoderne til den unges profil?
  • Hvordan sikrer I, at valget de unges aktiviteter er forankret i en fælles forståelse af opgaven og fælles forståelse af den unges mål?−Hvilket fælles sprog bruger I for indsatserne for og med de unge?
  • Hvordan understøtter I ligeværdighed imellem jer og imellem jer og de unge i jeres valg af metoder?
  • Hvordan understøtter jeres valg af metoder en anerkendende, positiv og ressourceorienteret tilgang til den unge?
  • Hvordan arbejder I med at ansvarliggøre de unge for aftaler, delmål og mål i processen?
  • Hvordan hjælper I de unge med at erkende og at anerkende, at de allerede har erfaringer med at træffe valg og med diverse fagligheder?
  • Hvordan hjælper I helt konkret de unge med at øve sig i at reflektere og opnå refleksionskompetencer?

Eksempel: Ballerup Kommune

I Ballerup Kommune arbejder man tværprofessionelt og tværsektorielt med unge der er uafklarede ift. uddannelse og job. Mange af de unge kommer med komplekse problematikker, og sammenlagt anvender de fagprofessionelle en bred vifte af metoder. Uddannelsesrådgiver Adela skitserer kort én af de centrale metoder i den Kommunale Ungeindsats.

Læs mere

Motivation

Anne Görlich og Mette Pless (2018). Et skridt ad gangen. Udsatte unge på vej mod uddannelse og arbejde. Center for Ungdomsforskning.

Noemi Katznelson og Anne Görlich (2017). Hvordan skaber man motivation for uddannelse blandt udsatte unge. Center for Ungdomsforskning.

Noemi Katznelson, Niels Ulrik Sørensen og Knud Illeris (2020). Unges motivation og læring. Hans Reitzels forlag.

Relationsarbejde

Praksis + Perspektiv 1.4. (2018). Relationen i vejledningen. Undervisningsministeriet

(Charlottes kilder)

Karrierelæring

Randi Boelskifte Skovhus, Bo Klindt Poulsen, Trond Buland og Randi Kristin Svarva (2016). På vej mod karrierekompetence. VIA Center for livslang læring.

Haug, Erik Hagaseth (2018) “Karrierekompetanser, karrierelæring og karriereundervisning”, Fagbokforlaget, Bergen, Norge

Pædagogik og fagdidaktik

Wenger, E. (2004) Praksisfællesskaber – Læring, mening og identitet, Hans Reitzels Forlag

Andersen, O. D. & Christensen, A. A. (2016). Erhvervspædagogisk didaktik. Hans Reitzels Forlag.

Duch, H. S. (2021). Praksisfællesskaber under covid-19 på erhvervsuddannelser. VIA University College.

Hersom, H. (2019). Praksislæring i erhvervsuddannelserne – hvordan? Emu.dk

Hersom, H. (red.) (2017). Ind i praksis: praksisinddragelse og differentiering i erhvervsuddannelserne. PRAXIS.

Koch, H. H., & Sørensen, D. (2019). Praksisbaseret dannelse og læring i FGU. Emu.dk

Komischke-Konnerup, L. (2018). Gentagelsens Pædagogik: En almen pædagogisk undersøgelse af pædagogisk praksis for unge med særlige behov. Aalborg Universitetsforlag. Aalborg Universitet.

Komischke-Konnerup, L. (2019). Prange og pædagogik – Pædagogisk praksis som håndværk. In A. Von Oettingen, Pædagogiske tænkere – Bidrag til empirisk dannelsesforskning. Hans Reitzels Forlag.

Tanggaard, L. (2008). Håndværket som identitetsoase i videnssamfundet? Nordiske udkast.

Aaslyng, M. A. D., Bisschop-Thomsen, J. S., Petersen, B. & Harsløf, L. J. (2021). Sunde unge gennemfører erhvervsuddannelse: Et projekt om sundhedsfremme på erhvervsskoler. Professionshøjskolen Absalon.

Vejledningsarbejde

Peter Plant og Rita Buhl (red.) (2020). Vejledningsdidaktik. 2. udgave. Frydenlund.

Bo Klindt Poulsen, Rie Thomsen, Rita Buhl og Ida Andrén Hagmayer (2016). Udsyn i udskolingen. KL & DLF

Signe Steensbæk, Helle Birkholm Antczak, Frank Ebsen og Thomas Mackrill (2019). Vidensnotat om myndighedssamtaler mellem udsatte unge og sagsbehandlere. Københavns Professionshøjskole og Tryg-fonden.

Rie Thomsen, Randi Boelskifte Skovhus og Rita Buhl (2013). At vejlede i fællesskaber og grupper. Schultz.

Marianne Tolstrup (2014). Ressourcefokuseret vejledning. Dansk Psykologisk Forlag.

Jane Westergaard (2012). Effektiv gruppevejledning af unge. Schultz.