Kædeansvar

Begrebet ´kædeansvar´dækker over et systematisk og veletableret tværprofessionelt samarbejde omkring de enkelte udsatte unge.

Kædeansvaret skal løftes i fællesskab af de involverede fagprofessionelle omkring de unge. Det drejer sig fx om uddannelsesvejledere, beskæftigelsesvejledere, pædagoger, FGU-lærere, socialrådgivere og specialister som psykologer, misbrugskonsulenter etc.

Erhvervsskolerne (EUD) og FGU spiller en ny og vigtig rolle i kædeansvaret. EUD vejledere og lærere samarbejder med kommunernes fagprofessionelle om at støtte de unge i at blive erhvervsparate, både inden en erhvervsuddannelse, ved påbegyndelse og undervejs i uddannelsen.