Kontaktperson+

“Kontaktperson+” er en udvidet forståelse af den kontaktpersonordning, som kommunerne har etableret i rammerne af loven om den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI, implementeret pr. august 2019). KUI har til formål at gøre alle unge under 25 år parat til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Kontaktperson+ koordinerer, organiserer og samarbejder i rammerne af et lokalt kædeansvar, hvor individuelle ungeforløb tilrettelægges sammen og i meddesign af de enkelte unge. Kontaktperson+ følger de enkelte unge undervejs, også i overgangene, og bidrager kompetent med udvidet vejledning.