Ledelsesansvar

Ledelsesansvar er grundlaget for etableringen af et kædeansvar. Det indebærer ledelse på tværs af kommunale institutioner, uddannelser, andre sektorer og civilsamfundet. Ledelsen tager ansvar for at samarbejdet er organisatorisk muligt, understøtter med passende tidsmæssige og administrative ressourcer for de fagprofessionelle, og prioriterer deres opgaver i organisationen.

  • Hvordan tager ledelsen ansvar for samarbejde i kædeansvaret? Har KUI-ledelsen indsigt i den faglige opgave? Er der forståelse for kædeansvaret og forpligtelse hos ledelserne i alle samarbejdsorganisationer?
  • Understøtter ledelsen kontaktpersonens handlerum? Tildeler ledelsen de fornødne tidsmæssige og administrative ressourcer for at løse opgaven, herunder tværgående it-systemer? Hjælper lederne med til at prioritere opgaverne?
  • Hvordan kommunikerer ledelsen kontaktpersonens opgaver og rolle i KUI, også til samarbejdspartnere? Hvordan sikrer ledelsen entydige procedurer, beslutninger og evalueringer ang. arbejdet med de unge? Hvordan fremmer ledelsen en fælles forståelse for opgaven og udvikling af et fælles sprog på tværs?

Eksempel: Ungeenheden, Gladsaxe Kommune

I Ungeenheden, Gladsaxe Kommune, betyder ledelsesansvar at facilitere medarbejdernes arbejde således, at det vigtige tværprofessionelle samarbejde omkring de enkelte unge og deres progression bliver muligt. Det betyder for det første at sikre medarbejderne adgang til fagkolleger i selve Ungeenheden, dernæst på tværs kommunens forskellige forvaltninger og slutteligt også hos eksterne samarbejdspartnere, såsom boligsociale indsatser og FGU-skolen.

Læs mere

Hanne Kathrine Krogstrup (red.) (2017). Samskabelse og Capacity Building i den offentlige sektor. Hans Reitzels forlag.

Inspirationsmateriale om tværprofessionelt samarbejde om børn og unge i udsatte positioner. (2021). Styrelsen for uddannelse og kvalitet, Børne- og Undervisningsministeriet.

Jacob Storch og Carsten Hornstrup (2019). Relationel kapacitet. Sammenhæng i offentlige organisationer. MindSpace erhverv.

Sørensen , D., Bloch, R. N., Østergaard, J. T. & Jensen, H. H. (2018). Kulturudvikling gennem strategisk kompetenceudvikling. Samskabelse mellem ledelse og lærere om udvikling af pædagogisk og didaktisk praksis. Københavns Professionshøjskole.