Ungeinddragelse

Ungeinddragelse omhandler de unges / ungerepræsentanters løbende inddragelse i de organisatoriske processer omkring dem. Ungeinddragelse er en forudsætning for et velfungerende system, der reelt responderer på de unges behov.

  • Har I etableret et ungeråd i KUI, hhv. i kædeansvaret, som sikrer de unges meddesign og ungeinddragelse som et princip?
  • Er de unges meddesign af deres forløb et formuleret princip i KUI og for kontaktpersonen?
  • Er aktiviteter med og for de unge beskrevet i et ungevenligt sprog?
  • Udarbejder I nye tilbud i kædeansvaret, baseret på dialog med unge /de unges egne repræsentanter?
  • Hvordan organiserer I kædeansvaret således at de unge kan byde ind med deres ønsker og tanker undervejs i deres forløb?
  • Hvordan organiserer I aktiviteter og rum for de unge således at der er fleksibilitet og plads til mangfoldighed iblandt de unge?