Ungeprofil plan og mål

Ungeforløbet tager udgangspunkt i en profil af den enkelte unges udfordringer, potentialer og behov. Forløbet baserer sig på et overordnet mål, som er formuleret af den unge i samarbejde med de fagprofessionelle (evt. kontaktperson+).

  • Hvordan afbalancerer I den unges formelle journal og den unges egen fortælling, når der skal laves en plan?
  • Hvordan opnår I opdateret og tilstrækkelig viden om den unge, om den unges problemer og kontekst til at kunne lave en kvalificeret ungeprofil?
  • Hvor finder I den viden?
  • Hvordan arbejder I sammen om denne viden?
  • Hvordan bliver denne viden tilgængelig på tværs af kædeansvaret?
  • Hvordan opnår I, at progression og udvikling i planen er i balance med plads og tid til at den unge kan følge med?

Eksempel: Herlev Kommune

Ungeguide Anders kortlægger, hvordan han arbejder individuelt med unge, der af forskellige årsager er faldet ved siden af det ordinære skolesystem. De unge sætter selv ord på deres problemer, og i fællesskab med de fagprofessionelle findes løsninger, som giver mening for de enkelte unge. Koninuiteten over tid og den løbende opfølgning giver tryghed og skaber motivation hos de unge.

Læs mere

Hvidtved, L. V. (2014). Elevattituder på erhvervsuddannelserne. Aarhus Universitet.