Ungeprofil plan og mål

Ungeforløbet tager udgangspunkt i en profil af den enkelte unges udfordringer, potentialer og behov. Forløbet baserer sig på et overordnet mål, som er formuleret af den unge i samarbejde med de fagprofessionelle (evt. kontaktperson+).

  • Hvordan afbalancerer I den unges formelle journal og den unges egen fortælling, når der skal laves en plan?
  • Hvordan opnår I opdateret og tilstrækkelig viden om den unge, om den unges problemer og kontekst til at kunne lave en kvalificeret ungeprofil?
  • Hvor finder I den viden?
  • Hvordan arbejder I sammen om denne viden?
  • Hvordan bliver denne viden tilgængelig på tværs af kædeansvaret?
  • Hvordan opnår I, at progression og udvikling i planen er i balance med plads og tid til at den unge kan følge med?