Ungeprogression

Ungeprogression i rammerne af ´Unge med kant´ omhandler den enkelte unges udvikling henimod erhvervsparathed, i samklang med den unges egne mål og drømme.

Progression hos udsatte unge foregår ikke nødvendigvis lineært, ikke nødvendigvis entydigt i dens faser og ikke nødvendigvis i samme takt som andre unge. Der kan forekomme fremspring, omveje eller overlap. Også tempoet for udviklingen vil være individuelt.

Erhvervsparathed som “de kompetencer og potentialer der skal til for at starte og holde fast i et job eller i praktikDet gælder også, når den unge tænker på at starte på en erhvervsuddannelse eller er i gang med den” (Youth in transition, 2020).

Arbejdet med at opnå erhvervsparathed indebærer at afbalancere arbejdsmarkedets forventninger og den unges (måske endnu uudfoldede) potentialer, drømme og kompetencer.