Viden

Analyser, rapporter

Her følger et udvalg af viden i form af de analyser, rapporter og oversigter, som er blevet produceret i løbet af den samlede indsats Unge med kant (2018-2022).

Derudover henviser vi til de kilder, der har haft en betydning for arbejdet med de udsatte unge.

Hverken den oparbejdede viden eller referencerne til kilder hævdes at være fyldestgørende. Den omvendt kronologiske, hhv. alfabetiske rækkefølge i oplistningen skal ikke forstås som en prioritering.

Den bagvedliggende tilgang

i en professionel hverdag med en høj grad af diversitet

De fagprofessionelle i Unge med kant benytter sig af en anerkendende og ressourceorienteret tilgang. Samtidig følger den støtte, der bliver givet til de unge, en retning: Ungeaktørerne arbejder i fællesskab for, at de unge hver især opnår (en vis grad af) erhvervsparathed og dermed bevæger sig henimod uddannelse, praktik og/eller job.

Ungeprogression: en rammeforståelse

Egne produktioner

Unge med kant Syddanmark (2018-2020)

Unge på sporet (2018)

Brochure “Youth in transition”, jan. 2021, med sammendrag fra de 7 slutprodukter i EU-projektet Youth in transition (2018-2021), på engelsk

Analyse “The needs of the NEETs and the needs of the professionals” (aug. 2020, publiceret dec. 2020), som et delresultat fra EU-projektet Youth in transition (2018-2021)

Referencer

(opdateres i løbet af dec. 2020 – jan. 2021)

  • Andersen, S. H.., Jensen, B., Nielsen, B. W., Skaksen, J. R. (2019) „Hvad ved vi om udsatte unge (2)”, Rockwool Fondens Forskningsenhed, Gyldendal
  • Haug, Erik Hagaseth (2018) “Karrierekompetanser, karrierelæring og karriereundervisning”, Fagbokforlaget, Bergen, Norway
  • Katznelson, Jørgensen og Sørensen (2015) “Hvem er de udsatte unge på kanten af det danske samfund”, Center for Youth Research, Aalborg University 
  • Mik-Meyer, Nanna (2017) “The power of citizens and professionals in welfare encounters – The influence of bureaucracy, market and psychology”, Manchester University Press
  • Mik-Meyer, Nanna (2018) “Fagprofessionelles møde med udsatte klienter”, Hans Reitzels Forlag, Copenhagen
  • Schulte, Sven (2017) “Ausbildungsreife: Bewertung eines Konstrukts”, Dissertation, WBV